Energielabel stimulans comfortabele en energiezuinige woning

Klassen energielabel

Een definitief energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Het label maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label zijn het minst energiezuinig. Het label geeft ook een overzicht van woningkenmerken, zoals het woningtype, isolatie, beglazing en verwarming.

In eerste instantie was het vooral bedoeld als een bewustwordingsinstrument. Inmiddels ontstaat er een steeds sterkere vraag naar een nauwkeurigere bepalingsmethode en indicator om in te spelen op de energietransitie.

Huis verkopen?

Als je je huis verkoopt, verhuurt, of bij de oplevering van nieuwbouw dan moet je aan de koper laten zien welk energielabel de woning heeft. Doe je dat niet dan kan je direct een boete krijgen zonder de mogelijkheid de overtreding achteraf te herstellen. Het gaat om 170 euro voor particulieren en 340 euro voor organisaties. Dit was 405 euro voor iedereen. Het aanvragen van een energielabel kost enkele euro’s tot enkele tientjes. Inloggen gaat met DigiD. Mijn Energielabel aanvragen.

Systematiek verkrijgen energielabel

Er kan sinds 2015 via twee methoden een energielabel voor woningen aangevraagd worden: via het vereenvoudigd energielabel (VEL) of door het laten opstellen van een energie-index (EI). Bij het VEL voert de woningeigenaar met behulp van een webapplicatie zelf circa tien kenmerken van zijn woning in, die op afstand gecontroleerd worden door een erkend deskundige. Bij de EI bezoekt een energieadviseur de woning en worden circa 150 kenmerken van de woning opgenomen.

Europese richtlijn (EPBD)

De implementatie van de tweede herziening van de EPBD biedt geen ruimte voor differentiatie in verschillende soorten energielabels. Elk energielabel moet volgens de herziene EPBD een numerieke indicator van het primaire energieverbruik in kWh/m2 per jaar bevatten. Dit vereist een hoge mate van nauwkeurigheid in het opmeten van de woning en vereist het invoeren van een groot aantal woningkenmerken. De bestaande energielabels blijven tot tien jaar na afgifte geldig.

Uitfaseren vereenvoudigd energielabel

De overgang naar de nieuwe systematiek hangt samen met de inwerkingtreding van de BENG-eisen voor energiezuinige nieuwbouw. Vanaf 1 januari 2021 zal het energielabel berekend gaan worden met de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Een label dat wordt afgegeven op basis van een gebouwopname door een expert kost weliswaar meer, maar geeft ook een veel betere bepaling van de energieprestatie van de woning weer.