Energielabel stimulans comfortabele en energiezuinige woning

Klassen energielabel

Een definitief energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Het label maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label zijn het minst energiezuinig. Het label geeft ook een overzicht van woningkenmerken, zoals het woningtype, isolatie, beglazing en verwarming.

In eerste instantie was het vooral bedoeld als een bewustwordingsinstrument. Inmiddels ontstaat er een steeds sterkere vraag naar een nauwkeurigere bepalingsmethode en indicator om in te spelen op de energietransitie. Bij de energie-index (EI) bezoekt een energieadviseur de woning en worden circa 150 kenmerken van de woning opgenomen. Voorheen bij de het vereenvoudigd energielabel (VEL) waren dat circa tien kenmerken die op afstand gecontroleerd werden door een erkende deskundige.

Werkwijze energielabel via Homekeur

  • Homekeur zal op werkdagen uiterlijk binnen een dag de afspraken maken en bevestigen.
  • Landelijke dekking, deskundig en met meer 15 jaar ervaring
  • Heeft u tekeningen of plattegronden beschikbaar (digitaal) dan ontvangen zij die graag voorafgaand aan de opname.
  • De kosten voor deze inspectie zijn in basis een vast bedrag inclusief btw.
  • Voor een woning groter dan 513 m3 geldt een toeslag voor iedere extra m3.
  • Meerprijs voor inspectie op de Waddeneilanden: € 150,-.
  • U ontvangt een opdrachtbevestiging met de bijzonderheden.
  • De factuur ontvangt u achteraf of u kunt naar keuze direct via IDEAL betalen
  • De algemene voorwaarden van HomeKeur zijn van toepassing op uw onderstaande opdracht.

Huis verkopen?

Als je je huis verkoopt, verhuurt, of bij de oplevering van nieuwbouw dan moet je aan de koper laten zien welk energielabel de woning heeft. Doe je dat niet dan kan je direct een boete krijgen zonder de mogelijkheid de overtreding achteraf te herstellen. Het gaat om 435 euro voor particulieren en 870 euro voor bedrijven. Deze bedragen gelden per verkochte woning zonder geldig energielabel.

Energielabel 10 jaar geldig

Een energielabel is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het label. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen als de bepalingsmethode verandert. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet op het moment dat de bepalingsmethode verandert. De voorlopige energielabels uit 2015 worden niet meer in het register getoond.

Vereenvoudigd energielabel is uitgefaseerd

De overgang naar de nieuwe systematiek hangt samen met de inwerkingtreding van de BENG-eisen voor energiezuinige nieuwbouw. Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel berekend met de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Een label dat wordt afgegeven op basis van een gebouwopname door een expert kost weliswaar meer, maar geeft ook een veel betere bepaling van de energieprestatie van de woning weer.

Europese richtlijn (EPBD)

De implementatie van de tweede herziening van de EPBD biedt geen ruimte voor differentiatie in verschillende soorten energielabels. Elk energielabel moet volgens de herziene EPBD een numerieke indicator van het primaire energieverbruik in kWh/m2 per jaar bevatten. Dit vereist een hoge mate van nauwkeurigheid in het opmeten van de woning en vereist het invoeren van een groot aantal woningkenmerken (zoals de aanwezige isolatie, zonnepanelen, verwarming en ventilatie).

Voorstel herrijken bestaande energielabels in 2030