Vergelijk energieaanbod op duurzaamheid en prijs

Hoe duurzaam is jouw stroom?

Het energieaanbod in Nederland wordt slechts mondjesmaat groener. Dat blijkt uit de jaarlijkse Stroomranking van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Hoewel het stroomaanbod voor consumenten langzaam duurzamer wordt, krijgen zakelijke afnemers volop grijze stroom geleverd. Buiten het zicht van consumenten.

Stroomranking

De vier organisaties onderzochten in 2018 voor het zesde jaar op rij de investeringen, inkoop en levering van stroomleveranciers in Nederland en beoordeelden die op duurzaamheid. Voor het eerst levert dat naast een consumentenranking ook een zakelijke ranking op, met een verschillende uitkomst.

Voor consumentenstroom krijgen de leveranciers gemiddeld een 6,3. Dat is hetzelfde cijfer als vorig jaar, maar dit jaar scoren twee grote energiebedrijven beter dan voorheen. Daardoor is het particuliere energieaanbod (iets) groener. Het gemiddelde cijfer op de zakelijke lijst is een bedroevende 4,6.

Misleidend

Consumenten worden verleid met reclamespotjes van energiemaatschappijen vol natuur, groene weiden, windmolens en zonnepanelen. Maar tegelijkertijd leveren sommige van diezelfde bedrijven vervuilende grijze stroom aan bedrijven, scholen en ziekenhuizen. Dit zorgt voor een misleidend beeld.

Energiereuzen groener

Energiereuzen Nuon en Essent scoren op de consumentenlijst dit jaar beter dan in 2017. Nuon maakt de grootste sprong: van een 4,7 naar een 6,0. Essent stijgt van 5,2 naar 5,6. De stijging is te danken aan grote investeringen in duurzame energieopwekking. Helaas blijft dat beeld niet overeind bij de zakelijke ranking. Onder meer door een ‘grijzer’ inkoopbeleid scoren de partijen daar slechts tussen de 4,8 (Essent) en 5,8 (Nuon).

Voorlopers

In het onderzoek krijgen elf consumentenleveranciers een 8 of meer voor duurzaamheid. Daarmee zijn zij ‘Voorlopers’. Zij produceren zelf duurzaam opgewekte stroom of kopen deze direct in bij de bron. Drie van hen, Pure Energie, Greenchoice en Qwint, leveren ook aan de zakelijke markt. De duurzaamheidsscore daar is gelijk of een paar tienden lager. Het zijn de enige ‘Voorlopers’ op de zakelijke markt, naast de Groene Stroomfabriek die niet levert aan consumenten.

Grote verantwoordelijkheid

Het gemak waarmee energieleveranciers vervuilende stroom doorschuiven van de particuliere naar de zakelijke markt geeft te denken en legt een grote verantwoordelijkheid bij de zakelijke afnemers. Verduurzaming van energie kan alleen een vlucht nemen als ook zakelijke klanten, zoals scholen, eisen gaan stellen aan hun stroomleveranciers.

Bereken zelf op WISE groene energievergelijker