Isolatie een warme jas voor de woning

Isoleren is besparen

Driekwart van de woningen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd. Dat is een gemiste kans voor comfortabel wonen, een lagere energierekening en het klimaat. Hoeveel jij in jouw huis kunt besparen hangt sterk af van hoe goed jouw woning nu geïsoleerd is en hoe zuinig je je huis verwarmt. Vanaf 15 augustus 2019 is er weer subsidie voor isolatie beschikbaar.

Ter stimulans geldt naast de subsidie voor het isoleren het lage btw-tarief op arbeidsloon van 9 procent, voor de materialen is wel de standaard 21 procent van toepassing.

Een eengezinswoning zonder isolatie verbruikt jaarlijks 3.300 m3 gas (€ 2.200,-) en een vergelijkbaar goed geïsoleerd huis heeft maar 600 m3 gas (€ 400,-) nodig. Dus een verschil van € 1.800,- oftewel € 150,- iedere maand weer!

Aanbrengen dakisolatie

Subsidie energiebesparing eigen huis (ISDE)

Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kun je vanaf 1 juni 2020 tot ongeveer 30 procent subsidie krijgen. Met een maximum bedrag van € 10.000,- voor een eigenaar-bewoner. Voer je het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000,- (inclusief het bonusbedrag). De regeling loopt tot en met december 2020 met als subsidieplafond 84 miljoen euro.

Voorwaarde is dat je ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Doe je dat, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende buitendeur, energiezuinig ventilatiesysteem, maatwerkadvies, energieverbruiksmanager of slimme thermostaat.

Wil je je huis zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal maken? Dan kun je álle isolatiemaatregelen laten uitvoeren en voor zeer hoge isolatiewaarden kiezen. Neem je daarbij ook isolerende deuren en kozijnen, een ventilatiesysteem (CO2-gestuurd of balansventilatie met wtw) en zorg je voor een goede kierdichtheid die je aantoont met een luchtdichtheidstest, dan  een € 4.000,- als extra bedrag.

Isolatie maatregelingen

Een dikkere laag isolatiemateriaal kost nauwelijks meer geld, maar geeft wel een flinke besparing op je energieverbruik voor verwarming. Met een dikke laag isolatie hoef je dus minder duurzame energie op te wekken.

Streef voor de isolatiewaarde (Rc-waarde, afkorting van Resistance construction) naar:
• Vloerisolatie: een Rc van minimaal 5,0
• Gevelisolatie: een Rc van minimaal 4,5
• Dakisolatie: een Rc van minimaal 6,0
• Triple of HR++ glas: U-waarde tussen 0,5 en 1,2 (hoe lager hoe beter)

Bij een bestaande woning is het niet altijd mogelijk om deze isolatiewaarden te bereiken. Je zal dan wat minder energie besparen. Door meer energie zelf op te wekken, kan je toch energieneutraal worden. Pak voortvarend minimaal twee onderdelen aan om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen en daarmee de investering nog sneller terug te verdienen.

Subsidiebedragen energiebesparing eigen woning

In onderstaande tabel zie je hoeveel subsidie je voor een isolatiemaatregel kunt ontvangen. De bedragen zijn aangeven per vierkante meter.

Subsidiebedragen voor isoleren eigen woning

* Met panelen worden de kunststof of houten schotten bedoeld die in hetzelfde kozijn zitten als het glas. Die schotten zitten vaak onder de ramen of aan de zijkant.

Heb je twee of meer grote energiebesparende maatregelen genomen? Dan kun je ook subsidie krijgen voor een of meer van onderstaande aanvullende maatregelen:

 • Een isolerende buitendeur (U-waarde maximaal 1,5).
 • Een CO2-gestuurd ventilatiesysteem of een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van minstens 90%.
 • Waterzijdig inregelen van je verwarmingssysteem.
 • Energieverbruiksmanager of slimme thermostaat.
 • Een maatwerkadviesrapport (€ 150,-) door een Energieprestatie-adviseur (EPA).

Voor iedere uitvoerende partij moet er een Uitvoeringsformulier Energiebesparende maatregelen ingevuld worden en ondertekend door het bouwbedrijf die de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Vervolgens dient u deze te uploaden bij het digitaal aanvragen van de subsidie.

Voorwaarden voor verkijgen isolatiesubsidie

 • Wanneer u subsidie aanvraagt voor een isolatiemaatregel, zorg er dan voor dat de aanvraag altijd bestaat uit twee maatregelen. Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kiest voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Als u HR++-glas en Triple-glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m² dan bij het glas op.
 • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas dan moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
 • Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR, dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.
 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) heeft ontvangen.

Inblazen HR parels voor bodemisolatie kruipruimte