Isolatie een warme jas voor de woning

Isoleren is besparen

Driekwart van de woningen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd. Dat is een gemiste kans voor comfortabel wonen, een lagere energierekening en het klimaat. Hoeveel jij in jouw huis kunt besparen hangt sterk af van hoe goed jouw woning nu geïsoleerd is en hoe zuinig je je huis verwarmt. Vanaf 15 augustus 2019 is er weer subsidie voor isolatie beschikbaar.

Ter stimulans geldt naast de subsidie voor het isoleren het lage btw-tarief op arbeidsloon van 9 procent, voor de materialen is wel de standaard 21 procent van toepassing.

Een eengezinswoning zonder isolatie verbruikt jaarlijks 3.300 m3 gas (€ 3.960,-) en een vergelijkbaar goed geïsoleerd huis heeft maar 600 m3 gas (€ 720,-) nodig. Dus een verschil van € 3.240,- oftewel € 270,- iedere maand weer! (bij tarief van € 1,20 per m3)

Aanbrengen dakisolatie

Subsidie energiebesparing eigen huis (ISDE)

Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kun je een mooie subsidie krijgen. Bereken met de rekentool ISDE de hoogte van je subsidie en bekijk het Stappenplan.

De subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen binnen de bestaande thermische schil. Een uitbreiding (aanbouw of bijbouw) van een woning of een plaatsing van een nieuwe dakkapel komen niet in aanmerking voor deze subsidie. De thermische schil is één geheel. Hij wordt gevormd door de bouwkundige constructies, die de verwarmde ruimten omhullen en die hiermee de woning afscheiden van de buitenomgeving, bodem of aangrenzende onverwarmde ruimten.

Isolatie maatregelingen

Een dikkere laag isolatiemateriaal kost nauwelijks meer geld, maar geeft wel een flinke besparing op je energieverbruik voor verwarming. Hoef je dus minder duurzame energie op te wekken.

Streef voor de isolatiewaarde (Rc-waarde, afkorting van Resistance construction) naar:
• Vloerisolatie: een Rc van minimaal 5,0
• Gevelisolatie: een Rc van minimaal 4,5
• Dakisolatie: een Rc van minimaal 6,0
• Triple of HR++ glas: U-waarde tussen 0,5 en 1,2 (hoe lager hoe beter)

Subsidiebedragen energiebesparing eigen woning

In onderstaande tabel zie je hoeveel subsidie je voor een isolatiemaatregel kunt ontvangen. De bedragen zijn aangeven per vierkante meter.

Bereken je besparing van het isoleren

Als dan de isolatiemaatregelen zijn doorgevoerd dan wil je uiteraard ook weten wat de besparing is. Nu is het niet iedere winter even koud, maar dat wordt door het KNMI met graaddagen wel bijgehouden. Met een account op MinderGas.nl kan je kosteloos het aardgasverbruik monitoren. Door daar je meterstanden in te vullen kan je het gasverbruik zien ongeacht of het nu een zeer koude of matige winter was. Het effect van woningisolatie is daarmee te bepalen.

Meldcodes in de maatregelenlijsten

Vraag bij de installateur om hoogrendementsglas en isolatie te gebruiken die op de ISDE-Maatregelenlijsten staat. Deze lijsten worden met enige regelmaat geupdate dus kijk hier online naar de laatste versie. De meldcodes die op de maatregelenlijsten zijn terug te vinden kunnen bij de aanvraag van de subsidie vermeld worden en geven zekerheid. Staat uw maatregel niet op de lijst? Stuur dan bij de aanvraag de productbeschrijving mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen isolatiemaatregel niet voldoet aan de RVO eisen en dat u geen recht op subsidie heeft. Tevens zal de behandeling veel langer zijn, reken op extra 8 weken. Maak altijd meerdere foto`s van de installatie en zoom ook in op toegepaste materialen om ook daar foto`s van te maken. Bekijk hier de handleiding aanvragen van de isolatiesubsidie, neem gerust contact op om hier bij te helpen.

Voorwaarden voor verkrijgen isolatiesubsidie

  • Wanneer u subsidie aanvraagt voor een isolatiemaatregel, zorg er dan voor dat de aanvraag altijd bestaat uit twee maatregelen. Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kiest voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
  • Als u HR++-glas en Triple-glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal  8m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m² dan bij het glas op.
  • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
  • Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas dan moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
  • Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
  • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
  • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR, dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
  • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
  • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.

Inblazen HR parels voor bodemisolatie kruipruimte