Pelletkachels verwarmen met biomassa

Wat is een pelletkachel?

De pelletkachel is een kachel waarin houtpellets verbrand worden. De pelletkachel lijkt vanwege het raam waarin de vlam zichtbaar is op een houtkachel, dit in tegenstelling tot een pelletketel. Pelletkachels zijn vooral geschikt voor het verbranden van houtpellets. Verbranding van hout is, naar wordt aangenomen, CO2-neutraal. De hoeveelheid CO2 die bij verbranding vrij komt, komt overeen met hetgeen de boom tijdens zijn leven uit de lucht heeft opgenomen.

Werking verbranden pellets

De pelletkachel heeft een ingebouwd reservoir voor pellets. Deze worden vanuit dat reservoir mechanisch naar de vuurkorf getransporteerd. In de vuurkorf worden de pellets automatisch ontstoken met behulp van een gloeispiraal en gedoseerde luchttoevoer. Afhankelijk van de gevraagde warmte regelt de pelletkachel de snelheid van aanvoer van pellets en de luchttoevoer. De rookgassen worden met een ventilator naar buiten geblazen. Een pelletkachel heeft een beduidend hoger rendement dan een traditionele houtkachel of open haard. Met kanalisering kan warme lucht naar de nevenliggende ruimte worden geblazen en er zijn ook pelletkachels die aangesloten worden op het CV-netwerk.

Waarom duurzame biomassa onontbeerlijk voor klimaatdoelen is

Hernieuwbare energie

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is (slechts) 7 procent van het totale energieverbruik. 60% daarvan komt uit biomassa en de overige 40% bestaat uit wind- en zonne-energie, aard- en buitenluchtwarmte.

Volgens de Energieagenda  moet er in 2020 14% duurzame energie gebruikt worden en uiteindelijk 100% in 2050. Dat kan enkel indien alle mogelijke oplossingen worden ingezet.

CO2-neutraal

Bio-energie uit hout is in principe klimaatneutraal: als bomen groeien nemen ze CO2 op; als ze vervolgens sterven en vergaan komt het allergrootste gedeelte van deze CO2 weer vrij, en is de balans nul – dit heet de korte koolstofcyclus.

Als de mens hout verbrandt om energie op te wekken, komt dit CO2 ook vrij, maar dat was in de natuur dus ook gebeurd. Wij vermijden hierdoor echter emissie van fossiel CO2.

Klimaatvoordelen

Critici menen dat het al gauw 50-100 jaar duurt voordat biomassa klimaatvoordelen oplevert, door aangroei van nieuw bos. Maar zeker voor het zuidoosten van de VS is dit aanzienlijk korter – tussen de 0 en 50 jaar.

In veel gevallen is dit zelfs 0 tot 10 jaar, bij gebruik van zaagsel of dunningshout (bomen die gekapt worden om andere bomen meer ruimte te geven). Door duurzaam en verantwoord te kappen groeien bossen sneller.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van hout is enorm, de vrees dat hiervoor bossen gerooid moeten worden is ongegrond. Er zijn wereldwijd ook geen concrete plannen om kolen te vervangen door biomassa. Ook is er nog veel onbenutte ruimte, dat beplant kan gaan worden.

Bovendien is er een enorm overschot aan hout, met lage prijzen als gevolg. Juist de combinatie van hout voor constructie, meubels, papier en energie is een klimaatvriendelijke manier om productiebos te gebruiken.

Jaarcyclus

Indien massaal van gas naar elektrisch verwarmen overgestapt zou worden dan is de vraag naar elektriciteit in de winter zo groot dat er geen enkele kolencentrale gesloten kan gaan worden en dat we meer gas gaan gebruiken voor elektriciteit.

Bovendien is het elektriciteitsnet op deze extra belasting niet berekend en geven netwerkbeheerders aan (mede door gebrek aan technisch personeel) niet in staat te zijn op korte termijn te kunnen verzwaren.

Klimaatdoelstellingen

Duurzame biomassa-inzet op grote schaal is ook volgens het ‘1,5 graden’ IPCC-rapport vrijwel onmisbaar om onze klimaatdoelstellingen te halen.

Het opbouwen van een biomassamarkt is dus essentieel om de beschikbaarheid van duurzame biomassa gestaag te verhogen, en levert dan voeding, energie en materialen; milieuvoordelen door goed bosbeheer, herbebossing, efficiëntere landbouw en bodemherstel gaan ermee samen.