Met thuisbatterijen geproduceerde zonnestroom opslaan

Thuisbatterijen zijn toekomstgericht maar nog niet rendabel

Heb je wel zonnepanelen, maar geen thuisbatterij? Dan gebruik je maar 30% van je opgewekte zonnestroom. Met een thuisbatterij loopt dat op tot 70%. Overdag sla je dan groene stroom op. Die gebruik je dan met name in de avond en nacht, omdat de zon dan niet schijnt. Tegelijkertijd maak je het landelijke elektriciteitsnet stabieler, fluctuaties worden daarmee opgevangen.

De komende jaren zal je uit de aankoop van een thuisbatterij echter weinig tot geen financieel voordeel halen. Toch hoeft het geen zinloze aankoop te zijn. Thuisbatterijen kunnen een gevoel van veiligheid geven bij eventuele stroomstoringen, daar is wel een aanvullende module voor nodig. Daarnaast passen thuisaccu’s ook binnen een filosofie van zelfvoorziening, je bent er zeker van dat de energie die je verbruikt 100% groen is én dat het gaat om de energie die je zelf opgewekt hebt.

Gelukkig dalen de prijzen van thuisbatterijen, specialisten voorspellen dat een prijsdaling tot 80% mogelijk is in de komende 10 jaar. Bovendien kunnen oude accu’s van elektrische wagens dan een tweede leven krijgen als thuisbatterijen. Door de voortschrijdende elektrificatie zou opslagtechnologie in woningen wel eens een hoge vlucht kunnen nemen.

PowerWall met StorEdge

Salderen en subsidies

Particulieren in Nederland hebben nog weinig prikkels om in een opslagsysteem te investeren door het salderen en de hoge aanschafprijs. Daarnaast zijn er geen subsidies, zoals die er wel zijn in Zweden en België, als ook ontbreekt BTW-teruggave.

In Duitsland, waar de terugleververgoeding van stroom voor particulieren met een zonnesysteem de laatste jaren is gedaald, is er meer interesse. Dat vertaalt zich ook in beschikbaarheid, de Duitse consument kan uit een keur aan merken en opslagconfiguraties kiezen.

Slimme meter en thuisnetwerk

Vanaf 2023 is een slimme energiemeter met minimaal een dubbele teller verplicht om van de saldering, die afgebouwd wordt in stapjes tot 2031, gebruik te maken. Daarmee kan de Belastingdienst de levering en de teruglevering meten.

De groei van zonnepanelen is groot en het stroomverbruik groeit. Daarmee groeit het aantal apparaten in de woning zoals in het schema weergegeven ook. Dit kan in stappen om uiteindelijk over een slim thuisnetwerk te beschikken.

Compleet systeem SolarEdge
Thuisbatterijen

Eneco CrowdNett decentraal

Eneco is pioneer in 2016 met de pilot van CrowdNett. Om wisselende behoefte op het netwerk enigszins op te vangen verhuur je 30% van je thuisbatterij aan de energieleverancier en ontvang je daarvoor een vergoeding.

Op het moment als er overproductie is wordt thuisbatterij volledig geladen en bij een piekbehoefte wordt de verhuurde 30% onttrokken. Doordat er maar zeer weinig deelnemers waren is er geen vervolg aan gegeven. Toch was het een goed intiatief om ervaring op te doen.

Reuzenbatterij op centrale plek

Eneco bouwde met Mitsubishi in Duitsland de grootste Europese batterij van 48MW naast 20 windturbines, een capaciteit van bijna 600 geparkeerde Tesla’s. Met 100MW staat wereldwijd de grootste batterij van Tesla in Australië.

We zullen steeds meer afhankelijk zijn van elektriciteit en de opwek van duurzame energie fluctueert ook vele malen meer dan fossiel. Om een stabiel netwerk te behouden zullen batterijen een belangrijke rol vervullen.