Warmtepompen om duurzaam te verwarmen

Toepassingen warmtepomp

De meest voorkomende toepassing naast huishoudelijke apparaten zoals koelkast en vriezer is in de woningbouw en utiliteitsbouw waar de warmtepomp wordt gebruikt voor ruimteverwarming en koeling en bij woningbouw voor het aanmaken van warm tapwater. In die toepassing wordt de warmtepomp gezien als een vorm van duurzame energie waarbij lage temperatuur-omgevingswarmte uit de bodem of de lucht wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden op een hoger niveau.

Hybride warmtepomp in combinatie met bijmengen van groen gas en waterstof (verklaring coalitie HR-Hybride) is de meest kostenefficiënte duurzame oplossing voor gebouwen. De hybride warmtepomp is onmisbaar op weg naar een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving. Bereken direct wat je bespaart met een hybride warmtepomp op website Remeha.

Wat levert een hybride warmtepomp op?

Al op korte termijn kan de inzet van hybride warmtepompen de beoogde CO2-reductie realiseren:
– Het is een technisch haalbare en betaalbare manier om de CO2-uitstoot van woningen en bedrijfsgebouwen te reduceren.
– Een goedkope oplossing voor CO2-reductie in wijken die voorlopig nog niet collectief aardgasvrij worden gemaakt.
– Installeren kan plaatsvinden op een natuurlijk vervangingsmoment zoals bij vervanging van de cv-ketel, een grote renovatie of verhuizing.
– Plaatsing vergt minimale aanpassingen in de woning. Kan ook als aanvulling op bestaande HR-ketel.
– Bestaande energienetwerken kunnen worden gehandhaafd, piekbelasting wordt voorkomen.
– Voldoet aan woonlastenneutraliteit uit het Klimaatakkoord. Hogere aanschafprijs wordt met lagere enerielasten terugverdient.
– De hybride warmtepomp geeft woningeigenaren concreet handelingsperspectief in een eerlijke energietransitie voor iedereen.

Zie in onderstaande grafiek de werking van de hybride warmtepomp bij verschillende buitentemperaturen.

Bron onttrekken warmte

Wanneer de bodem als bron voor de warmtepomp wordt gebruikt is veelal in de grotere kantoortoepassingen sprake van warmte- en koudeopslag met open bodembronnen en steeds meer met gesloten bronnen. Nederland is vooral op het gebied van toepassing in de bestaande woningbouw zeer innovatief, als voorbeeld de ontwikkeling van HP-Launch. Nieuwe producten zoals: warmtepomp zonder buitenunit, ventilatie-warmtepomp en thermodynamisch-warmtepomp verwarmen op een efficiënte manier en zorgen dat we uiteindelijk aardgasvrij kunnen worden.

Hybride warmtepomp kiest meest efficiënte bron om bij verschillende temparaturen te verwarmen

Stappenplan om te zien of uw woning geschikt is voor (hybride) warmtepomp