Warmtepompen om duurzaam te verwarmen

Warmte tegen de laagste energiekosten

Een hybride warmtepomp is een slimme optie om bewust om te gaan met klimaat en portemonnee. Toepasbaar in nagenoeg iedere bestaande woning, een realistische, haalbare en betaalbare stap om te verduurzamen. Bij zo`n gecombineerde installatie verwarmt de warmtepomp de woning grotendeels. De cv-ketel voorziet in warm tapwater en eventueel bijverwarming bij lage buitentemperaturen. Toepasbaar met radiatoren of vloerverwarming en kan met ieder merk cv-ketel samenwerken.

Het is zelfs mogelijk om de contractprijs voor gas en elektriciteit in te voeren. Automatisch bekijkt de hybride warmtepomp welke energie u het minste kost en schakelt daar dan naar over. Ook kan de eco-stand gekozen worden en is de laagste CO2-uitstoot leidend. Uw voordelen: besparing op energiekosten, gegarandeerde CO2-reductie, waardevermeerdering van de woning, beter Energielabel, aantrekkelijke ISDE-subsidie van  € 2.400,- of € 2.700,- en wooncomfort zonder risico.

Hybride warmtepomp in combinatie met bijmengen van groen gas en waterstof (verklaring coalitie HR-Hybride) is de meest kostenefficiënte duurzame oplossing voor gebouwen. De hybride warmtepomp is onmisbaar op weg naar een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving. Bereken direct wat je bespaart met een hybride warmtepomp op website Remeha.

Exploderende gasprijzen

Verhoging gasprijs drijft interesse hybride warmtepomp op

De flinke stijging van de gasprijs heeft naast de negatieve consequentie voor de lasten van huishoudens, een voor de hybride warmtepomp positief effect. De terugverdientijd van de toestellen neemt hierdoor aanzienlijk af. De extra investering in de duurzame warmtepomp naast de bestaande cv-ketel wordt voor veel huishoudens aantrekkelijker.

Normaliter is een warmtepomp/cv-ketelcombinatie pas vanaf een gasverbruik van ongeveer 1.500 m3 een rendabele optie. Door de stijging van de gasprijs is de hybride al vanaf 1.200 m3 aantrekkelijk. Ter illustratie: 1/3 van de woningen in Nederland heeft een verbruik van 1.500 m3 of meer, maar 2/3 heeft een verbruik van 1.200 m3 of meer.

Onderstaand overzicht over het financieel voordeel is gemaakt met de energieprijzen die voor de komende tijd aannemelijk zijn. Heeft u nog een lopend contract van voor de sterke stijging dan zullen de tarieven een stuk lager zijn en indien recent herzien dan veelal juist nog veel hoger. Als er voldoende dak aanwezig is om met zonnepanelen meer op te wekken dan het huishouden verbruikt dan wordt het nog interessanter. Dit kunnen wij voor u berekenen, vraag een opgave op via Contact en geef uw jaarlijkse gas en stroomverbruik door. U kunt ook direct een offerte voor een hybride warmtepomp aanvragen.

Prijsindicatie Elga Ace

Remeha Elga Ace4 kW6 kW
Aanschaf en installatie€ 5.100,-€ 5.900,-
Stelpost meerwerk (1)€ 500,-€ 500,-
Ongeïsoleerd buffervat (2)€ 150,-€ 150,-
eTwist smart thermostaat (3)€ 250,-€ 250,-
Lucht- en vuilfilter (4)€ 200,-€ 200,-
Bruto investering€ 6.200,-€ 7.000,-
ISDE subsidie 2022 (5)€ 2.400,-€ 2.700,-
Netto investering€ 3.800,-€ 4.300,-

Besparingsindicatie Elga Ace

Daling gasverbruik1.100 m31.300 m3
Besparing gas ad € 1,80 € 1.980,-€ 2.340,-
Stijging stroomverbruik2.400 kWh2.866 kWh
Extra stroom ad € 0,50 (6)€ 1.200,-€ 1.433,-
Besparing jaarlijks€ 780,-€ 907,-
Terugverdientijd5 jaar5 jaar

Voetnoten Elga Ace

(1) Mogelijk meerwerkkosten voor: plek waar buitenunit komt,  lengte leidingen langer dan 10 meter, extra koudemiddel nodig, hoe lopen de leidingen van binnen naar buiten, dakdoorvoer, is het aanleggen van een nieuwe groep in de meterkast nodig.
(2) Indien wenselijk groter geïsoleerd buffervat tegen meerprijs mogelijk.
(3) Is een optie. In formulier bij Overige opmerkingen aangeven als het gewenst is.
(4) Lucht en vuil in een installatie (kunnen) zorgen voor extra slijtage, geluid, geringere warmteoverdracht en verminderende prestaties van de pomp.
(5) Subsidie vanaf 2022 is 50% hoger dan ervoor geworden.
(6) Indien zonnepanelen meer opleveren dan eigen gebruik is besparing flink hoger door de lagere terugleververgoeding van (bijvoorbeeld Eneco) € 0,09 per kWh.

4 kW of 6 kW capaciteit?

Indien de terugverdientijd bepalend is, dan is een 6 kW interessant vanaf 3.000 m3 huidig gasverbruik. Op basis van CO2 besparing ligt de grens al op 2.300 m.

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Bereken hier met uw eigen verbruiksgegevens.

Webinar duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Wat levert een hybride warmtepomp op?

Al op korte termijn kan de inzet van hybride warmtepompen de beoogde CO2-reductie realiseren:
– Het is een technisch haalbare en betaalbare manier om de CO2-uitstoot van woningen en bedrijfsgebouwen te reduceren.
– Een goedkope oplossing voor CO2-reductie in wijken die voorlopig nog niet collectief aardgasvrij worden gemaakt.
– Installeren kan plaatsvinden op een natuurlijk vervangingsmoment zoals bij vervanging van de cv-ketel, een grote renovatie of verhuizing.
– Plaatsing vergt minimale aanpassingen in de woning. Kan ook als aanvulling op bestaande HR-ketel.
– Bestaande energienetwerken kunnen worden gehandhaafd, piekbelasting wordt voorkomen.
– Voldoet aan woonlastenneutraliteit uit het Klimaatakkoord. Hogere aanschafprijs wordt met lagere enerielasten terugverdient.
– De hybride warmtepomp geeft woningeigenaren concreet handelingsperspectief in een eerlijke energietransitie voor iedereen.

U kunt hier online een offerte voor een hybride warmtepomp aanvragen.

Zie in onderstaande grafiek de werking van de hybride warmtepomp bij verschillende buitentemperaturen.

Bron onttrekken warmte

Wanneer de bodem als bron voor de warmtepomp wordt gebruikt is veelal in de grotere kantoortoepassingen sprake van warmte- en koudeopslag met open bodembronnen en steeds meer met gesloten bronnen. Nederland is vooral op het gebied van toepassing in de bestaande woningbouw zeer innovatief, als voorbeeld de ontwikkeling van HP-Launch. Nieuwe producten zoals: warmtepomp zonder buitenunit, ventilatie-warmtepomp en thermodynamisch-warmtepomp verwarmen op een efficiënte manier en zorgen dat we uiteindelijk aardgasvrij kunnen worden.

Hybride warmtepomp kiest meest efficiënte bron om bij verschillende temparaturen te verwarmen

Stappenplan om te zien of uw woning geschikt is voor (hybride) warmtepomp

Aanschaf voor duurzaamheid en/of financieel voordeel (hybride) warmtepomp?