Warmtepompen om duurzaam te verwarmen

Warmte tegen de laagste energiekosten

Een hybride warmtepomp is een slimme optie om bewust om te gaan met klimaat en portemonnee. Toepasbaar in nagenoeg iedere bestaande woning, een realistische, haalbare en betaalbare stap om te verduurzamen. Bij zo`n gecombineerde installatie verwarmt de warmtepomp de woning grotendeels. De cv-ketel voorziet in warm tapwater en eventueel bijverwarming bij zeer lage buitentemperaturen. Toepasbaar met radiatoren of vloerverwarming en kan met ieder merk cv-ketel samenwerken.

Uw voordelen: besparing op energiekosten, gegarandeerde CO2-reductie, waardevermeerdering van de woning, beter Energielabel, aantrekkelijke ISDE-subsidie van  € 2.400,- oplopend tot € 3.750,- en wooncomfort zonder risico. Vanaf 2024 zal de energiebelasting bij gasverbruik tot 800 m3 lager worden en daarboven juist hoger. Extra stimulans om met hybride warmtepomp minder energiebelasting te hoeven betalen.

Hybride warmtepomp in combinatie met bijmengen van groen gas en waterstof (verklaring coalitie HR-Hybride) is de meest kostenefficiënte duurzame oplossing voor bestaande gebouwen. De hybride warmtepomp is daarmee onmisbaar op de weg naar een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving. Inventarisatieformulier voor offerte van een hybride warmtepomp.

Exploderende gasprijzen

Verhoging gasprijs drijft interesse hybride warmtepomp op

De flinke stijging van de gasprijs heeft naast de negatieve consequentie voor de lasten van huishoudens, een voor de hybride warmtepomp positief effect. De terugverdientijd van de toestellen neemt hierdoor aanzienlijk af. De extra investering in de duurzame warmtepomp naast de bestaande cv-ketel wordt voor veel huishoudens aantrekkelijker.

Normaliter is een warmtepomp/cv-ketelcombinatie pas vanaf een gasverbruik van ongeveer 1.500 m3 een rendabele optie. Door de stijging van de gasprijs is de hybride al vanaf 1.200 m3 aantrekkelijk. Ter illustratie: 1/3 van de woningen in Nederland heeft een verbruik van 1.500 m3 of meer, maar 2/3 heeft een verbruik van 1.200 m3 of meer.

Onderstaande overzichten over het financieel voordeel zijn gemaakt met de energieprijzen die voor de lange tijd aannemelijk zijn. Heeft u nog een lopend contract van voor de sterke stijging dan zullen de tarieven lager zijn en indien recent herzien dan veelal juist nog heel veel hoger. Als er voldoende dak aanwezig is om met zonnepanelen meer op te wekken dan het huishouden verbruikt dan wordt het nog interessanter. Dit kunnen wij voor u berekenen, vraag een opgave op via Contact en geef uw jaarlijkse gas en stroomverbruik door.

Prijsindicatie Elga Ace

Remeha Elga Ace4 kW6 kW
Aanschaf en installatie€ 5.650,-€ 6.650,-
Stelpost meerwerk€ 150,-€ 150,-
Ongeïsoleerd buffervat€ 150,-€ 150,-
eTwist smart thermostaat€ 250,-€ 250,-
Lucht- en vuilfilter€ 200,-€ 200,-
Bruto investering€ 6.400,-€ 7.400,-
ISDE subsidie€ 2.400,-€ 2.700,-
Netto investering€ 4.000,-€ 4.700,-

Besparingsindicatie Elga Ace

Remeha Elga4 kW6 kW
Daling gas1.100 m31.300 m3
Besparing gas€ 1.320,-€ 1.560,-
Extra stroom2.400 kWh2.866 kWh
Extra stroom€ 600,-€ 716,-
Besparing€ 720,-€ 844,-
Terugverdientijd5,6 jaar5,6 jaar

Levertijden en wachttijden installatie

Na een periode van lange doorlooptijden is er nu meer capaciteit beschikbaar en kunnen warmtepompen veelal binnen 8 weken geinstalleerd worden.

De terugverdienperiode is met de huidige hoge tarieven vaak nog maar 3 jaar. Wachten kost dus het nodige en besparen voor de volgende winter start en het prijsplafond komt te vervallen kan dus wel!

Voetnoten berekeningen

– Mogelijk meerwerkkosten voor: plek waar buitenunit komt,  lengte leidingen langer dan 10 meter, extra koudemiddel nodig, hoe lopen de leidingen van binnen naar buiten, dakdoorvoer, is het aanleggen van een nieuwe groep in de meterkast nodig.
– Lucht en vuil in een installatie (kunnen) zorgen voor extra slijtage, geluid, geringere warmteoverdracht en verminderende prestaties van de pomp.
– Er is gerekend met de lange termijn energieprijzen € 1,20 m3 gas en € 0,25 kWh stroom door Milieu Centraal voorspeld.
– Indien zonnepanelen meer opleveren dan eigen gebruik is besparing flink hoger door de lagere terugleververgoeding.

Elga Ace heeft een binnenunit

Prijsindicatie hybride warmtepompen

Capaciteit6 kW10 kW14 kW
Aanschaf+installatie€ 6.750,-€ 9.350,-€ 11.800,-
Stelpost meerwerk€ 350,-€ 350,-€ 350,-
Buffervat€ 150,-€ 150,-€ 150,-
Thermostaat€ 250,-€ 250,-€ 250,-
Vuilfilter€ 200,-€ 200,-€ 200,-
Bruto investering€ 7.700,-€ 10.300,-€ 12.750,-
ISDE subsidie€ 2.700,-€ 3.300,-€ 3.750,-
Netto investering€ 5.000,-€ 7.000,-€ 9.000,-

Besparingsindicatie hybride warmtepompen

Capaciteit6 kW10 kW14 kW
Daling gas1.300 m31.700 m32.100 m3
Besparing gas€ 1.560,-€ 2.040,-€ 2.520,-
Extra stroom2.860 kWh3.740 kWh4.620 kWh
Extra stroom€ 715,-€ 935,-€ 1.155,-
Besparing jaarlijks€ 845,-€ 1.105,-€ 1.365,-
Terugverdientijd5,9 jaar6,3 jaar6,6 jaar

De meeste geschikte kW-versie hangt af van de grootte van de woning, mate van isolatie, ambitie van verduurzamen en de wens om nu of later naar all-electric te willen gaan. Wij adviseren u hierover.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) geeft energieopwek warmtepomp aan

Hoe hoger de (S)COP is des te meer energie produceert de warmtepomp (WP) en is daarmee de efficiëntie hoger. De temperatuur van het water dat verwarmt wordt heeft een grote invloed, zie tabel:

AfgiftesysteemTemperatuurTe vervangen gasStroom equivalentStroomverbruikOpwekking WPSCOP
Vloerverwarming + LTV30 – 40 °C1.000 m310.000 kWh2.000 kWh8.000 kWh5
Standaard radiatoren40 – 50 °C1.000 m310.000 kWh2.500 kWh7.500 kWh4
Boiler sanitair water50 – 60 °C1.000 m310.000 kWh3.333 kWh6.666 kWh3

Wat levert een hybride warmtepomp op?

Al op korte termijn kan de inzet van hybride warmtepompen de beoogde CO2-reductie realiseren:
– Het is een technisch haalbare en betaalbare manier om de CO2-uitstoot van woningen en bedrijfsgebouwen te reduceren.
– Een goedkope oplossing voor CO2-reductie in wijken die voorlopig nog niet collectief aardgasvrij worden gemaakt.
– Installatie kan op een natuurlijk vervangingsmoment zoals bij vervanging van de cv-ketel, een grote renovatie of verhuizing.
– Plaatsing vergt minimale aanpassingen in de woning. Kan ook als aanvulling op bestaande HR-ketel.
– Bestaande energienetwerken kunnen worden gehandhaafd, piekbelasting wordt voorkomen.
– Voldoet aan woonlastenneutraliteit uit het Klimaatakkoord. Hogere aanschafprijs wordt met lagere energielasten terugverdient.
– De hybride warmtepomp geeft woningeigenaren concreet handelingsperspectief in een eerlijke energietransitie voor iedereen.

Bron onttrekken warmte

De bodem als bron voor de warmtepomp wordt veelal in de grotere kantoortoepassingen toepast voor warmte- en koudeopslag. Nederland is vooral op het gebied van toepassing in de bestaande woningbouw zeer innovatief.

Zoals op het overzicht van Milieu Centraal te zien zijn er heel veel verschillende warmtepompen om te verwarmen op een efficiënte manier en te zorgen dat we uiteindelijk aardgasvrij kunnen worden.

Hybride warmtepomp kiest meest efficiënte bron om bij verschillende temparaturen te verwarmen

Stappenplan om te zien of uw woning geschikt is voor (hybride) warmtepomp

Webinar duurzaam verwarmen met een warmtepomp