Zonnepanelen

  • Zonnepanelen hebben enorm veel voordelen.
  • U kunt zelf uw eigen zonnestroom opwekken, in plaats van inkopen bij een energiemaatschappij.
  • U bent minder afhankelijk van stroomprijsstijgingen.
  • Zonnepanelen zijn onderhoudsarm.
  • Per direct lagere maandlasten!
  • Investering met een hoger rendement dan uw rentepercentage over uw spaargeld.
  • Investering die u binnen 7 jaar heeft terugverdiend.

Zonnepanelen

Omvormers

Salderen

Het salderen met het elektriciteitsnet is noodzakelijk door fluctuaties van de energievraag. In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Minister Wiebes heeft aangegeven dat het niet gaat lukken, mogelijk wordt de salderingsregeling nog een jaar verlengd en treedt de terugleversubsidie pas in 2021 in werking.

Terugleversubsidie

Voor de terugleversubsidie wordt er jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld, waarbij het streven is om de investering in zonnepanelen gemiddeld binnen 7 jaar terug te verdienen. Deze nieuwe opzet geeft de overheid flexibiliteit om de subsidie aan te passen, bijvoorbeeld bij een verdere prijsdaling van zonnepanelen.

Piek zonne-energie

Thuisbatterijen

Thuisbatterijen

Met thuisbatterijen wordt het openbare stroomnet in balans gebracht, fluctuaties worden daarmee opgevangen. Nu nog in de pioneerfase, maar de oplossing als terugleveren minder aantrekkelijk is.

In een land als Duitsland, waar de terugleververgoeding van stroom voor particulieren met een zonnesysteem de laatste jaren is gedaald, hebben particulieren in Nederland nog weinig prikkels om in een opslagsysteem te investeren. Dat vertaalt zich ook in beschikbaarheid. Terwijl de Duitse consument uit een keur aan merken en opslagconfiguraties kan kiezen,

Slimme meter

Volgens minister Wiebes is het voor de overgang naar terugleversubsidie noodzakelijk dat je in het bezit bent van een slimme meter. In zijn brief aan de Tweede Kamer zegt hij: “Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invloeden op het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten.”

© Copyright - Financieel Dossier B.V.