Met zonnepanelen zelf stroom produceren

Wat zijn de voordelen?

  • U kunt zelf uw eigen zonnestroom opwekken, in plaats van inkopen bij een energiemaatschappij.
  • U bent minder afhankelijk van stroomprijsstijgingen.
  • Zonnepanelen zijn onderhoudsarm.
  • Per direct lagere maandlasten!
  • Levensduur Glas-Glas panelen wel 40 jaar of langer.
  • Investering met een hoger rendement dan uw rentepercentage over uw spaargeld.
  • Investering die u binnen 7 jaar heeft terugverdiend.

Zonnepanelen

Glas-Glas door kwaliteit uiteindelijk de hoogste opbrengst

De gangbare zonnepanelen hebben aan de voorkant glas en aan de achterkant een zwarte of witte plastic folie. Door ook aan de achterzijde glas te gebruiken zijn panelen beter bestand tegen wind, vochtigheid, brand en beschadigingen.

De folie wordt op den duur poreus, zonnecellen krijgen kleine scheurtjes (microcracks) en het paneel begeeft het na 25-30 jaar. Met glas-glas is dit niet het geval door de perfecte bescherming aan beide zijden, waardoor de levensduur wel 40 jaar of langer kan zijn.

In de afgelopen jaren is het verschil in de aanschafprijs minder groot geworden. De overal gebruikte software voor offertes van zonnepanelen rekent de opbrengst over een periode van 25 jaar, zodat helaas de jaren daarna niet inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast zal verlies van vermogen van een glas-folie paneel zich veelal pas na de standaard 10 jaar garantie openbaren.

Door de nu beschikbare gangbare vermogensopbrengst van 300 Wp, de concurrerende prijs en volledige Nederlandse garantie van 35 jaar is de DENIM Glas Glas van SolarClarity een favoriet.

Mono Glas-Glas
35 jaar vermogensgarantie
35 jaar productgarantie

Interesse?
Vraag een offerte aan
voor uw eigen dak via contact.

Omvormers

Omvormer SMA
Seriegeschakeld systeem

Omvormer Growatt
Seriegeschakeld systeem

Salderen

Het salderen met het elektriciteitsnet is noodzakelijk door fluctuaties van de energievraag. In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren.

Minister Wiebes heeft aangegeven dat het in de praktijk dan nog niet uitvoerbaar is, daarom heeft hij de salderingsregeling met een jaar verlengd en treedt de terugleversubsidie in 2021 in werking.

Terugleversubsidie

Voor de terugleversubsidie wordt er jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld, waarbij het streven is om de investering in zonnepanelen gemiddeld binnen 7 jaar terug te verdienen. Prijsdalingen van zonnepanelen zijn van invloed.

Deze nieuwe opzet geeft de overheid flexibiliteit om de subsidie per kWh vast te stellen, bij salderen is de vergoeding het gehele bedrag aan energiebelasting en btw.

Piek zonne-energie
Thuisbatterijen

Thuisbatterijen

Met thuisbatterijen wordt het openbare stroomnet in balans gebracht, fluctuaties worden daarmee opgevangen. Nu nog in de pioneerfase, maar de oplossing als terugleveren minder aantrekkelijk is.

In een land als Duitsland, waar de terugleververgoeding van stroom voor particulieren met een zonnesysteem de laatste jaren is gedaald, hebben particulieren in Nederland nog weinig prikkels om in een opslagsysteem te investeren. Dat vertaalt zich ook in beschikbaarheid. Terwijl de Duitse consument uit een keur aan merken en opslagconfiguraties kan kiezen,

Slimme meter

Volgens minister Wiebes is het voor de overgang naar terugleversubsidie noodzakelijk dat je in het bezit bent van een slimme meter. In zijn brief aan de Tweede Kamer zegt hij: “Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invloeden op het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten.”

Jaarcyclus

Op het jaaroverzicht van de energie opwek is duidelijk het verschil per maand te zien. Verbruik van de airco in de zomer sluit wel mooi aan maar het verbruik van de warmtepomp in de winter niet. Daarom wordt (voor alsnog) veelal een hybride oplossing samen met een gasgestookte CV-ketel gekozen.

BTW-teruggave

Ter stimulering om de investering te verlagen kan de volledig btw teruggevraagd worden minus een (klein) forfait. De Belastingdienst merkt u hiervoor een kwartaal aan als btw-ondernemer om van deze subsidie gebruik te kunnen maken. Vragen en antwoorden over btw-teruggave zonnepanelen

© Copyright - Financieel Dossier B.V.